Ydelser

 

 

 

 

[
Ydelser og pladser

Autismetilbuddet Tureby er hjemmehørende på Turebyvej 1 i Tureby (10 km syd for Køge)
Vi har fem godkendte pladser:

SL§ 104 (Aktivitets- og samværstilbud)
SL§ 107 (Midlertidigt botilbud)
SL§ 108 (Længerevarende botilbud)